Ondersteun initiatieven voor kwaliteitsborging voor ruimtevaarttoepassingen d.m.v. certificering in deze Essentiële Extra Space Module:

IPC J-STD-001 SPACE

Elektronica bedoeld voor de ruimtevaart wordt blootgesteld aan extreme thermische cycli en enorme trillingen, zowel tijdens de toelaatbaarheids- en kwaliteitstesten als tijdens de lancering van ruimtevaartuigen en bij gebruik in de ruimte. In bepaalde gevallen leidt dit tot criteria die afwijken van wat er gesteld wordt in het IPC basisdocument.

Deze extra module voorziet in vereisten die gesteld worden bovenop en in sommige gevallen in plaats van de vereisten zoals die gepubliceerd zijn in IPC J-STD-001, om de betrouwbaarheid te garanderen van elektrische en elektronische assemblages die de trillingen en thermische cycli moeten kunnen doorstaan die optreden tijdens het reizen door en het werken in de ruimte.

Dit J-STD-001 Space Addendum is ontwikkeld door een groep specialisten, waaronder werknemers bij NASA, BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, Lockheed Martin, Raytheon Company en Rockwell Collins.

Trainingsmodules
Zowel de CIT als de CIS training bestaat uit één facultatieve module en een schriftelijk examen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Verband tussen de reguliere J-STD-001 standaard en de Space Addendum module
 • Gebruik van Ongelood Tin
 • Ongelood beheersplan
 • Rode Plaag (Cuprous Oxide Corrosion)
 • Rode Plaag beheersplan
 • Vereisten voor Vervoer en Opslag van Koperen snoeren en kabels met een Zilvercoating
 • Hardwaregebreken en hoe hiermee om te gaan
 • Verantwoordelijkheden van Gebruiker en Producent
 • Bekwaamheid van Personeel
 • Vereisten voor Visie
 • Vereisten die van toepassing zijn naast, en in sommige gevallen in plaats van, de vereisten van IPC J-STD-001
 • Materialen en Instrumenten
 • Specifieke criteria voor Plated-through Hole Toepassingen
 • Specifieke criteria voor SMD Toepassingen

Instroomeisen CIS Space Module:
Voor CIS kandidaten die gecertificeerd wensen te worden als J-STD-001 Certified IPC Specialist (CIS): module 1 in de relevante Revision en op zijn minst een van de facultatieve J-STD-001 Revision CIS modules. Voor CIT kandidaten die gecertificeerd wensen te worden als J-STD-001 Certified IPC Trainer (CIT): de relevante Revision.

Investeer vandaag nog in voortdurende kwaliteitsverbetering met IPC J-STD-001GS, Space and Military Applications Electronic Hardware Addendum, de certificeringstraining voor Vereisten voor Gesoldeerde Elektrische en Elektronische Assemblages.

Voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie, of andere trainingsgerelateerde kwesties, aarzel niet om contact op te nemen per telefoon (045-5703333), per email (sales@piek.email).

Training Kalender